You are currently viewing Szerződhetünk-e ingatlanra koronavírus idején?

Szerződhetünk-e ingatlanra koronavírus idején?

A koronavírus terjedése és megakadályozása miatt át kell értékelnünk minden olyan korábban természetesnek vett dolgot, ügyletet, amit máskor teljes nyugalommal és szinte rutinosan intéztünk. Felmerül a kérdés, hogy járunk el helyesen azokban az esetekben ahol már a veszélyhelyzet elrendelése előtt megállapodtak a felek, esetlegesen adásvételi szerződést, előszerződést kötöttek, melyet ügyvéd is ellenjegyzett?

Ezekben az esetekben viszonylag egyszerű a helyzet, mert a már megkötött szerződés folyamata mehet a maga útján. Módosításra vagy  előszerződés után a végleges adásvételi szerződés megkötésére is van lehetőség akár távollévő felek között is ügyvéd közreműködésével. Ennek azonban az a feltétele, hogy valamennyi  fél korábban már beazonosításra került az eljáró ügyvéd előtt és a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Keretrendszer alkalmazásával. Egyszerűbben ha az eljáró ügyvéd már JÜB ellenőrzés alá vonta a feleket akár más jogügylet keretében is, akkor  Skype vagy a Microsoft Teams program alkalmazásával a szerződés megkötése lehetséges. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a szerződő, aláíró felek szóban nyilatkoznak, hogy a szerződésben foglaltak a szerződéses akaratuknak megfelelő, és beazonosítás. Személyi okmányok bemutatása videón keresztül megtörtént és a  szerződő fél ugyanúgy az ügyvéd előtt írja alá az okiratot.

Nagyon fontos, hogy ezt a felvételt az okiratszerkesztő ügyvéd rögzíti és elektronikus aláírásával látja el.

Azokban az esetekben azonban ahol korábban nem történt meg a beazonosítás, sajnos nem kerülhető el a személyes megjelenés az ügyvéd előtt. Ezekben az esetekben mérlegelni kell, hogy halasztható-e a jogügylet egy későbbi biztonságos időpontra. Abban az esetben ha ez nem megoldható, vagy a felek mindenképp ragaszkodnak ahhoz, hogy meg akarják kötni a végleges adásvételi szerződést, vagy előszerződést akkor a legbiztonságosabb megoldás, ha a felek nem egyszerre jelennek meg az ügyvédi iroda adott, sokszor kis légterű szobájában, hanem különböző időpontokban, szigorúan maszkban, kesztyűben, fertőtlenített körülmények között írják alá a szerződést. Abban az esetben ha valamelyik fél idős mindenképpen mérlegelni, kell, hogy elhalasztható-e a jogügylet egy biztonságosabb időszakra. Azonban ha ez semmiképpen nem megoldható, célszerű az idős fél otthonába elvinni a szerződést, ahol egy szellős kertben, teraszon- ha van rá lehetőség-  maszkban találkozhat az ellenjegyző ügyvéddel. Ez a jogügyletet bonyolító ügyvéd részéről sokkal időigényesebb folyamat lesz, azonban azt gondolom az emberi élettől semmi nem fontosabb. 

Felmerül a kérdés, hogy az ingatlanközvetítő közreműködésével vagy esetleg csak a felek között létrejött vételi szándéknyilatkozatban rögzített határidők ilyenkor módosulhatnak-e?

Mivel ezek a megállapodások nem ügyvédi ellenjegyzéshez kötött okiratok, a felek a szerződéskötés határidejét szabadon módosíthatják, azonban történjen az írásban, és mindkét fél aláírását két tanú jelenlétében tegye meg. Nem szabad elfelejtkeznünk arról a körülményről, hogy egy adásvétel csak akkor lehet sikeres és gördülékeny, ha a felek együttműködnek és megfelelő köztük a kommunikáció, még ebben a nehezebb időszakban is.

Dr. Szokolovszki Anikó ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

egy × három =