Tisztelt Látogató!

Ön az Etikus Ingatlanos Tanúsító Védjegyhez kapcsolódó panaszok bejelentésére szolgáló oldalra látogatott.

Az Etikus Ingatlanos tanúsító védjegy az ingatlanközvetítők szolgáltatását minősíti. Azok az ingatlanközvetítők használhatják ezt a grafikus védjegyet, akik megfelelnek a Védjegy szabályzatában foglalt feltételeknek, egyúttal elfogadják az Etikai Kódexet.

Amennyiben Ön ingatlan adás-vétellel, bérbeadással kapcsolatban Etikus Ingatlanos Tanúsító Védjeggyel rendelkező ingatlanközvetítőt bízott meg ügyei kezelésére és szakmai vagy etikai problémát tapasztalt, akkor panaszát ezen az oldalon keresztül jelentheti be.  Az Etikus Ingatlanosok névjegyzékéről az Etikus Ingatlanos Lista oldalon tájékozódhat. Ön és az ingatlanközvetítő együttműködése során az ingatlanközvetítőnek be kellett mutatnia az Etikus Ingatlanos Tanúsító Védjegy használatát igazoló arcképes igazolványt, ezzel igazolja Ön felé, hogy jogszerűen használja a tanúsító védjegyet.

Panaszával akkor tudunk érdemben foglalkozni, amennyiben az érintett ingatlanközvetítő valóban az Etikus Ingatlanos Tanúsító Védjegy használatára jogosult, vagy az Ön által  előadottak arra utalnak, hogy az ingatlanközvetítő jogosulatlanul használta a védjegyet.

Kérjük, hogy panaszának bejelentése előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat és panaszát a leírtaknak megfelelően küldje el.

A panasz kezeléséhez az Etikai Bizottságnak szüksége van az ön nevére és elérhetőségére, melyet a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk.

  • Neve (Vezeték és Kereszt)
  • Címe
  • Telefonja
  • Email címe

A bejelentéssel érintett közvetítő

  • Neve
  • Telefonja
  • Email címe

Panasz szöveges leírása.

Panaszának elektronikus úton történő befogadásáról egy automatikus visszajelzést küldünk. Panaszát iktatjuk, majd ezt követően kapja meg az eljárási díjról szóló elektronikus számlát. Panaszának kivizsgálását a számla ellenértékének beérkezése után kezdjük meg.

A bejelentés kivizsgálásának eljárási díja 5.000,-Ft, amelyet a megerősített bejelenést követően kiküldött számla ellenében kell befizetni. Amennyiben az eljárás során kiderül, hogy az Etikus Ingatlanos kolléga helytelenül, az etikai kódexben lefektetett szabályokat be nem tartva járt el, úgy az eljárási díj Ön részére visszafizetésre kerül.
 

A panasz kivizsgálásának megkezdéséről, az esetlegesen még szükséges dokumentumokról elektronikus levélben fogjuk tájékoztatni.