You are currently viewing Etikus Ingatlanosok a pénzmosás elleni törvényi megfeleltetésért

Etikus Ingatlanosok a pénzmosás elleni törvényi megfeleltetésért

Az ingatlanosok, munkájuk végzése mellett, kevés figyelmet fordítanak az adminisztratív teendőkre, főleg az olyanokra, mint az EU pénzmosás elleni irányelveinek alapján kötelezően átvett jogszabályok, amelyek minimum évente megváltoznak.

Követhetetlen számukra a jogszabályi elvárás, a formanyomtatványok használata és sok esetben azt sem értik, mire valóak ezek, és miért pont nekik kell ezt a tevékenységet is elvégezni. Nem beszélve arról, hogy az ügyfelek sokszor azzal gátolják munkájukat, hogy nem szívesen adnak ki információt „nem hivatalos” személyeknek. Márpedig az ingatlanközvetítő inkább egy szükséges rossz a szemükben, mint hivatalos személy. 

Az ingatlanközvetítőkkel szemben alapvetően bizalmatlanok az ügyfelek. Ennek persze valós alapja van, hiszen rengeteg olyan egyén tevékenykedik a szakmában, akinek semmilyen jogosultsága nincs!

De hogy is kerül a terrorizmussal és a pénzmosással kapcsolatba egy ingatlanos, azaz mi lehet a közös a New York-i terrortámadás és egy szép ingatlan között?

Az ingatlan adásvétele vagy bérlése kiváló alapot tud teremteni a pénzmosásra. A terrorizmusnak pedig mire van szüksége? PÉNZRE.

A pénzt jobbára ezekhez a tevékenységekhez bűncselekmény útján lehet előteremteni. Hiszen embereket toborozni, fegyvereket venni, logisztikát fenntartani nagyon sokba kerül.

Az ingatlan pedig jó lehetőséget tud teremteni az illegálisan megszerzett pénz befektetésére majd későbbi legális kivételére.

A blockchainen alapuló Bitcoin virtuális fizető eszköz és az arra épülő pénzügyi világ különösen alkalmas az államok által létrehozott törvények kijátszására.

Hol és milyen gyanús jelekre kell figyelnie egy közvetítőnek az ügylet során?

 Ha az ügyfél:

 • magáról hamis adatokat ad,
 • megjelenése / pénzügyi profilja nincs összhangban a megvásárolni kívánt ingatlan értékével,
 • szervezet esetében a képviseletben eljáró személy hamis, félrevezető információkat ad,
 • személyazonosítás nélkül kíván ügyletet bonyolítani, megtagadja az ügyfél-átvilágításhoz szükséges infók megadását miután tájékoztattuk arról, hogy átvilágításnak alá kell vetnie magát,
 • tényleges tulajdonos stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik ország állampolgára,
 • ingatlanvásárlás ellenében, tartózkodási vagy letelepedési jogért vagy állampolgárságért folyamodik
 • méltányolható ok nélkül törekszik az ingatlan vételének vagy eladásának meggyorsítására,
 • 25M Ft-ot meghaladó mértékben KP vagy virtuális fizetőeszközben kívánja a vételárat megfizetni,
 • vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy közeli hozzátartozója, vagy közeli kapcsolatban álló személy,

Vagy ha:

 • az ingatlan tulajdonjogának adásvétele, bérlete során offshore bejegyzésű cég jelenléte derül ki,
 • luxus v. nagy értékű ingatlan bérlése, ahol a bérlő a bérleti díjat készpénzben kívánja megfizetni,
 • bérbevételre vonatkozó ajánlat tétele esetén az ügyfél 1 millió forintot meghaladó havi bérleti díjakat készpénzben vagy virtuális fizetőeszközben kívánja megfizetni.

Ebben a helyzetben mit tud tenni egy Etikus Ingatlanos?

Az etikus ingatlanos alapvető jellemzője, hogy jogkövetően és az etika kódexben lefektetett normák szerint jár el az ügyletek során.

Mind az adásvételnél, mind a bérbeadások során a fentiekben bemutatott jelekre odafigyel, a törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumokat minden esetben megköveteli, vagy ha az ügyfél nem együttműködő, akkor ellehetetleníti az ügyletet. Továbbá, ha ilyet tapasztal akkor arról az illetékes hatóságokat, a megfelelő személy védelmét garantáló lehetőségek mellett értesíti.

Minden jogkövető adófizető állampolgárnak elemi érdeke, hogy a bűnözésből, illegális tevékenységből származó jövedelmek ne tudjanak a valós gazdaságba befolyni, ezért nagyon fontos lenne az ingatlanközvetítők ez irányú folyamatos tájékoztatása, képzése és végső soron felügyelete.

Mit jelent az Etikus Ingatlanos Mozgalom?

A Mozgalom azon ingatlanközvetítők szerveződése, akik a fogyasztók védelme érdekében munkájukat átláthatóan, törvényi követelményeknek megfelelően kívánják végezni. 

Az Etikus Ingatlanos Mozgalom a szakmát alulról szervezve pont azért jött létre, hogy pozitív irányba változtasson a szakmai színvonal emelése érdekében.

Az Etikus Ingatlanos Mozgalom a teljes szakmát célozza meg azzal az üzenettel, hogy az ingatlanközvetítés önálló, szuverén emberek által végzett tevékenység és mint ilyen márkanevektől, hálózatoktól függetlenül célozza meg a közvetítőket. 

Miért jó ez a közvetítőknek?

A cégek, hálózatok emberekből állnak.

Az ingatlanközvetítés az ember – ember közötti kapcsolatot testesíti meg.

A közvetítőknek – a közös ügyletek megvalósításához – meg kell bízniuk egymásban, mert üzleti kapcsolatot anélkül nem lehet teremteni. Erre pedig kitűnő alapot nyújt a Mozgalom által használt Tanúsító Védjegy. 

Aki magán “hordozza” ugyanis az Etikus Ingatlanos logót, arról a mozgalom más tagjai tudják, hogy ugyanazokat az irányelveket, etikai normákat vallja, mint ők. 

Ennek biztos tudatában lehet vele együttműködni, legyen bármelyik hálózat, szövetség tagja vagy egyedi ingatlanközvetítő.

Miért jó ez a cégeknek?

Az ingatlanközvetítői szakma sem különbözik más, piaci versenyt folytató iparágtól. Farkastörvények uralkodnak, ahol nem csak a versenytársakkal, de leginkább – a közöttünk szabályok, etikai normák nélkül működő – kóklerekkel is meg kell küzdeni. Tisztességes eszközökkel nehéz kiemelkedni a “szürke” tömegből.

A jól bevezetett márkanév üzleti érdekeket szolgál.

A fogyasztó számára viszont az a fontos, hogy az ingatlanközvetítő személye ellenőrizhető és számonkérhető legyen.

A Mozgalom által használt etikai kódex alapjául szolgáló Etikai Normagyűjteményt 2014-ben a szakma döntő többsége képviselőiken keresztül elfogadta. 

Ez a majdnem egységes szemlélet volt az a kiindulási pont, amely mentén felépült a Mozgalom, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig 2019-ben bejegyezte a kiemelt, minősített csoport Tanúsító Védjegyét. A korábbi egyeztetések teremtették meg az alapot és hitet arra, hogy a szakmának szüksége van egy egységes szemléletre ezen a téren is. 

Az üzleti folyamatokon túl az egymás és a fogyasztók iránti etikus magatartás megkülönböztetheti a védjegy büszke viselőit. A céget ez a márka emelheti, mert ez saját üzleti érdekeitől és mérlegben kimutatott eredményétől független minősítés. 

Minél több etikus ingatlanos dolgozik a cégnél, annál több ügyletre számíthat. 

Tapasztalataink alapján 2 ingatlanközvetítő közül a fogyasztók annak szavaznak bizalmat, aki ezt a HANGZATOS védjegyet használja.

A cégek nyeresége tehát az, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal fordulnak munkatársaik felé.

Miért jó ez a lakosságnak?  

Megfigyeléseink alapján a lakosság számára fontos, hogy olyan közvetítőt vegyen igénybe, aki számonkérhető, utánakérdezhető, leinformálható. 

Ehhez biztos támpontot ad a mozgalom.

A lakosságra azok telepszenek rá alacsony szintű szolgáltatásaikkal, akik ellenőrizetlenül tevékenykednek és kontroll nélkül, a szükséges adminisztrációt elmulasztva vesznek megbízásba ingatlanokat.

Az ügyfél átvilágítást elmulasztva táptalajt szolgáltatnak az illegális pénz áramlásához és az ügylet lezárásánál sem tesznek eleget adófizetési kötelezettségeiknek.

Az EI mozgalom célja, hogy a védjegyet használó közvetítők minden törvényi rendelkezésnek megfeleljenek.

Használják a törvény által előírt nyomtatványokat, és minden területen szabály követően, etikus módon járjanak el.

Ennek eredményeként minden érdekelt szereplő csak nyerni tud az EI Mozgalom törekvéseivel.

 

Sándor Viktória, az Etikus Ingatlanos Mozgalom védnöke

Vélemény, hozzászólás?

hat − 4 =