You are currently viewing Kötelező villamossági felülvizsgálat a lakásában, nyaralójában és a munkahelyén?

Kötelező villamossági felülvizsgálat a lakásában, nyaralójában és a munkahelyén?

Ingatlan vásárlásakor, bérbeadásakor már szinte minden ingatlantulajdonos találkozott azzal a kötelezettséggel, hogy ezen esetekben energetikai tanúsítványt kell készíteni, és azt a vevő, bérlő részére át kell adni. Azonban kevesebben ismerik azt a másik kötelezettséget, amely az ingatlanok elektromos hálózata tekintetében terheli a tulajdonost, és folyamatosan meg is kell ennek felelnie.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján a lakóépületek és a munkahelyek tekintetében is szigorú előírás van arra, hogy a villamossági hálózat kialakítását, valamint egyes események bekövetkeztét követően, illetve a használat során periodikusan felülvizsgálatot kell végezni villamos hálózaton és berendezéseken.

A rendelet lakóépületként határozza meg a lakhatás, üdülés célját szolgáló építményeket, a lakóközösségbe szervezett, több lakásból álló épületeket (pl.: a társasházakat), beleértve az ezekhez tartozó, kiszolgáló helyiségeket is, továbbá az ilyen ingatlanok elhelyezésére szolgáló építményt vagy ez erre alkalmas telket.

Fontos, hogy a villamos biztonsági felülvizsgálatot a lakástulajdonosnak a lakóépületek villamos berendezésein, folyamatosan, legalább 6 évente el kell végezni.

De az sem közismert tény, hogy nem csak ez az időszakos felülvizsgálat kötelezettsége terheli a tulajdonosokat, mert a lakások villamos felülvizsgálatát akkor is kötelező megvalósítani, ha azt bérbe adják vagy átruházzák (tulajdonosváltás történik). A bérlők biztonságát szolgálja ez a rendelkezés, hiszen számukra a bérleti szerződés alapján a bérbeadónak egy biztonságos elektromos hálózattal rendelkező bérlemény kell folyamatosan szolgáltatnia.

De van a kötelezettség alól kivételt biztosító szabály is. Nem szükséges a lakások a villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha két feltétel együttesen teljesül. Az egyik, hogy a lakásban fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és a másik, hogy a 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

A villamos berendezések felülvizsgálata mindig a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik, ezért a korábban az elvárásoknak megfelelő technikai megoldások az idő múlásával már nem biztos, hogy elfogadhatóak maradnak. A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása, problémák megszüntetése felülvizsgálat végzője által meghatározott időpontban, vagy ennek hiányában a következő felújítása idején végzendő el.

A lakások mellett a munkahelyekre is vonatkozik ez a kötelezettség, beleértve az otthoni munkavégzést során használt ingatlanokat is. Ezen eseteben a felülvizsgálatot nem 6, hanem legalább 3 évente el kell végezni a munkahelyek tekintetében.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a munkáltató köteles gondoskodni a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése kapcsán a villamos hálózatok tekintetében is arról, hogy olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tűz vagy robbanásveszélyt; a munkavállalók védve legyenek a villamos baleseti veszélyekkel szemben; és a villamossági berendezések a feszültségre, a munkavégzési körülményekre és a villamos berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére figyelemmel kerüljenek megválasztásra. Ezért a villamossági felülvizsgálat kötelezettsége a munkáltató terheli a munkahelyek tekintetében.

 

Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak ügyvédi ingatlanforgalmazó hálózat alapítója

Vélemény, hozzászólás?

egy × 5 =