You are currently viewing Médiamegjelenés: businessflow.blog.hu – Az ingatlanos szakma bizalmi mércéje

Médiamegjelenés: businessflow.blog.hu – Az ingatlanos szakma bizalmi mércéje

Médiamegjelenés: businessflow.blog.hu – Az ingatlanos szakma bizalmi mércéje

2019. 01.21.-én „Az ingatlanos szakma bizalmi mércéje” címmel cikk jelent meg az Etikus Ingatlanos Mozgalomról. Fogadjátok szeretettel.

A tavalyi évben első ízben került megrendezésre az Ingatlanos Konferencia, mellyel egy párbeszéd vette kezdetét egy kevéssé szabályozott szakmában, hogy rendet, és ezáltal egy új minőséget teremtsen.

Hiánypótló volt már maga a rendezvény is, mely elsőként a szakmai közönséghez szólt, hatásai azonban érezhetőek lesznek a közönség oldaláról is. Elindult ugyanis ezzel egy lavina, mellyel egy tisztább és kompetensebb ingatlanos nemzedék fog születni a közeljövőben.

Sándor Viktória a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége etikai bizottságának elnöke volt az egyik fő szervező, akivel egy korábbi írásunkban már többen találkozhattak.

Sándor Viktória, a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége etikai bizottságának elnöke

A mostani beszélgetés is vele született meg, ahol felvázolta az ingatlanos szakma jövőjét, lehetőségeit és célkitűzéseit. Mert ami nem fejlődik, az stagnál, majd leépül, a fejlődéshez pedig pontosan meghatározott célok, elvek kellenek.

Főként ebben a sokat vitatott szakmában hiányzott eddig mindez. Számtalan ingatlanos végzettség és kellő tudás hiányában gyakorolhatta a tevékenységét, aminek az eredménye az egyre rosszabb megítélés lett. Ez pedig az olyan szakemberekre is rossz fényt vetett, akik lelkiismeretesen, önmagukat folyamatosan képezve dolgoztak az ügyfeleik érdekében.

Az Etikus Ingatlanos mozgalom alapja egy 2014-ben elkészült Etikai Kódex, mely a közvetítők és ügyfeleik védelmében jött létre. Viktória Amerikában ismerte meg az etikus piaci működést és az Amerikai Ingatlanszövetség etikai kódexe szolgáltatta azt az alapot, melyet a MIOSZ és a BKIK összefogásával formáltak egy egységes etikai irányelveket megfogalmazó kódexé a magyar ingatlanszakma számára.

A Kódex egy ellenőrizhető követelményrendszert hozott létre, mely leírta a morálisan helyes működés alapfeltételeit. Ezek azonban eddig inkább irányadóak voltak, nem volt fölöttük valódi ellenőrző, végrehajtó szerv. Ha bárki panasszal akart élni egy kolléga, vagy megbízott ingatlanközvetítője felé, az megtehette a MIOSZ-nál, ha a panaszolt maga is tag volt. Fordulhatott a fogyasztóvédelemhez, illetve a jegyző foglalkozott még a panaszos ügyekkel. Az eddigi eredményeket látva azonban mindezekkel együtt sem sikerült bizalmat építeni, emelni a szakma rangját.

bizalom pedig kulcsfontosságú ezen a területen, és itt kapcsolódik be egy másik szervezet, ami alapjának ugyanezt a vezérlő elvet tette meg: a Business Flow.

Business Flow az egyik legdinamikusabban fejlődő networking szervezetként kiemelten kezeli a minőségi vállalkozók, cégvezetők jelenlétét a klubjaibanA bizalmi index a legfontosabb értékmérő ebben a közösségben, ahol a hosszú távú tervezés, együtt gondolkodás, alapvető etikai elvek betartása jelentik a siker alapját.

Mi más is lehetne két ilyen szervezet találkozásának végkimenetele, mint egy stratégiai együttműködés, mely a magas bizalmi indexű vállalkozók, cégvezetők számára olyan ingatlanközvetítő kollégák kapcsolatát kínálja, akik megfelelnek a szakma legmagasabb kihívásainak.

Ennek garanciája pedig a most születő Etikus Ingatlanos mozgalom, mely egyfajta fogyasztóvédelemként szolgál a közvetítői szakma gyakorlóinak és ügyfeleiknekegyaránt. 2019 tavaszától kérhetik a tanúsító védjegyet azok a közvetítők, akik szeretnének kitűnni a többiek közül, és eleget tesznek azoknak a feltételeknek, amelyek garantálják az emberi és szakmai kompetenciáikat.

A feltételeknek eleget tevő közvetítő kérvényezheti a védjegyet, melynek elnyerésével egy kiemelt bizalmi státuszba kerül. A kötelező végzettség mellett, az Etikai Kódex elfogadásán túl a kétévenkénti továbbképzés azok a paraméterek, amiket vállalnia kell az ingatlanközvetítőnek, amellett, hogy az ellene érkező panasz esetén aláveti magát az Etikai Bizottság vizsgálatának. A bizottság többek között a szakma ismert szakembereiből tevődik össze és egy jogász is erősíti őket, így garantált a pártatlan és jogkövető ítéletalkotást. Súlya is lesz a náluk lecsapódó ügyeknek: az Etikus Ingatlanos védjegytől való eltiltás jelentős anyagi és erkölcsi vesztességet okozhat annak, aki megszegi az alapvető emberi és jogi feltételeket munkavégzése során. Az elsődleges cél azonban a mediálás az érintett felek között, lehetőséget adva ezzel, hogy megtanulhassák az erkölcsi mintát, amit követve kiemelkedőt alkothatnak.

A szigorú szankcionálás mellett azonban többet nyer az, aki rendelkezik a védjeggyel. Egyrészt elkötelezi magát egy szakmai színvonal mellett, ami egy jól kommunikált üzenet is támogat az ügyfelek feléPresztízs lesz ide tartozni, megkülönböztetőként szolgál majd más közvetítőktől, és további előjogokkal is jár.

Az egyik ilyen a Business Flow országos hálózatában való részvétel, ahol minden üzleti klubban egy Etikus Ingatlanosnak biztosítanak tagságot. Azok a szakemberek kapják meg a lehetőséget, akik a legmagasabb színvonalon tudják kiszolgálni az üzleti életben tevékenykedő tagokat.

A minőség ugyanis a legfontosabb értékmérő, és aki hosszú távon gondolkodik, saját maga tapasztalhatja meg ennek eredményét.

(Az eredeti cikk itt olvasható.)

Vélemény, hozzászólás?

16 + tizenöt =